Wiewijzijn-banner

Stichting Werk op Maat zet zich in voor werk, educatie en steun voor iedereen. ‘Meetellen, samen doen.

Stichting Werk op Maat heeft als missie het bieden van ondersteuning aan een ieder die om enige reden niet (volledig) op eigen kracht maatschappelijk kan participeren. De stichting is opgericht in 1988 en heeft in de afgelopen decennia ruime kennis en ervaring opgedaan in het ondersteunen van mensen op verschillende terreinen:

  • Arbeidsmatige dagbesteding
  • Arbeidstraining
  • Reizen met het openbaar vervoer
  • Vrijwilligerswerk

Onze visie is dat wij ervan overtuigd zijn dat ieder mens maatschappelijk zou moeten kunnen participeren en bijdragen. Kwaliteit van leven, met name in de persoonlijke sfeer en leefomgeving is daarbij in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de mens zelf. Sommige mensen hebben als gevolg van een belemmering of omstandigheden ondersteuning nodig om te kunnen participeren en bij te dragen. De medewerkers van Werk op Maat zetten zich daarom in voor alle mensen vanaf 18 jaar die graag mee willen doen in het maatschappelijke leven (via bijvoorbeeld werk, scholing, vrijwilligerswerk of dagbesteding). ‘Meetellen, samen doen.

Klussendienst
over-ons2

Werk op Maat is een stichting zonder winstoogmerk. We zijn een stabiel en vakbekwaam team van tien beroepskrachten. We zijn praktisch ingesteld en we lopen daarbij niet altijd over gebaande paden. Het belang en het doel van de deelnemer staan centraal. Daarbij kijken we naast werk ook naar alle andere levensgebieden.

Nieuwsgierig geworden? Download hier ons meest recente jaarverslag (pdf).

Geïnteresseerd? Meld je aan als deelnemer of verwijzer!