wie-zij-wij-banner

Privacyverklaring

Met deze privacyverklaring willen we u laten weten welke gegevens er door de website van Stichting Werk op Maat (www.stichtingwerkopmaat.nl) worden verzameld. De privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van gegevens en het gebruik van cookies.

Stichting Werk op Maat gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Stichting Werk op Maat vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar deelnemers, vrijwilligers, medewerkers en overige relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt.

Welke gegevens verzamelen wij?

De verzamelde gegevens zijn:
– Naam
– E-mail
– Telefoonnummer

Met welke doel verzamelen wij gegeven?

1. Met u in contact komen

Uw gegevens worden enkel door Stichting Werk op Maat gebruikt om met u in contact te komen om u te informeren over onze diensten. Uw emailadres zal hiervoor enkel gebruikt worden als u hiervoor toestemming heeft gegeven.

2. Vragen, opmerkingen of klachten

Wanneer u het contactformulier invult of een email stuurt worden deze gegevens bewaard zolang de inhoud niet door ons behandeld of afgehandeld is. Stichting Werk op Maat bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

3. Cookies

Stichting Werk op Maat maakt gebruik van Cookies, dit is een klein tekstbestand dat door de browser wordt opgeslagen op de computer waarvan de gebruiker gebruik maakt. Deze cookies worden gebruik om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren.

De volgende cookies worden gebruikt:
– Google Analytics
– Mailchimp
– WordPress (Cookie accept)

Uw gegevens verwijderen?
U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen, inzien, laten wissen of wijzigen.

Wilt u dat wij u gegevens uit ons bestand verwijderen of rectificatie van uw gegevens? U kunt dan een e-mail sturen naar r.stevens@werkopmaat.info, u kunt het ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: Industrieweg 7, 9981 HJ Uithuizen. Een verzoek voor verwijderen of rectificatie van gegevens zullen wij binnen een maand behandelen.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacy beleid op deze website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17-2-2020