Mentorschap? Wat houdt dat in? Voor wie is het en waarom? Is het misschien iets voor jou?

 

Als mentor begeleid je mensen om mee te doen in het sociaal maatschappelijke leven in de gemeente Het Hogeland. Je helpt mensen op weg, legt dingen uit, wijst iemand de weg, bent het eerste aanspreekpunt en doet weer een stapje terug als men zichzelf goed genoeg kan redden.

 

Vrijwilligerswerk is een prachtige manier om mee te doen in de samenleving. Er is ontzettend veel mogelijk in onze gemeente, voor mensen in alle leeftijden, het is vaak in de buurt en er is altijd wel iets dat aansluit bij de interesse en mogelijkheden. Veel vrijwilligersorganisaties zitten te springen om wat extra handen en denkkracht. Dan zou je zeggen: het is voor iedereen mogelijk. En toch is dat helaas niet het geval.

 

Er zijn mensen die graag mee zouden doen, maar die dit door persoonlijke omstandigheden niet helemaal zelfstandig kunnen. Denk daarbij aan mensen die de Nederlandse taal nog niet voldoende spreken en de weg nog niet kennen in de Nederlandse samenleving. De nieuwe Inburgeringswet die per 1 januari 2022 inwerking treedt vraagt van mensen die nieuw zijn in Nederland dat ze vrij snel na de huisvesting in de gemeente meedoen in het maatschappelijke leven. Niet, zoals het nu is geregeld, eerst een Inburgeringstraject doorlopen, maar direct deelnemen aan de Nederlandse samenleving.

Dit vraagt veel inzet en doorzettingsvermogen van de nieuwkomers, maar ook van de Nederlandse samenleving.

Naast deze groep zijn er ook mensen die om andere redenen hulp nodig hebben bij het meedoen in het maatschappelijke leven. Bijvoorbeeld mensen met een psychiatrische aandoening, fysieke belemmeringen of een licht verstandelijke beperking.

 

Centrum Vrijwilligerswerk Het Hogeland heeft positieve ervaring opgedaan met het inzetten van vrijwillige mentoren ter ondersteuning van deze groepen mensen in het vrijwilligerswerk. Mentoren krijgen een aantal trainingen aangeboden in voorbereiding op hun mentorschap. Daaraan zijn geen kosten verbonden.

 

Op maandag 20 september as. organiseert Centrum Vrijwilligerswerk een informatiebijeenkomst voor belangstellenden op de locatie van Werk op Maat (Industrieweg 7, Uithuizen) van 19.30 uur – maximaal 21.00 uur. Je bent van harte welkom. Ook zijn vrijwilligersorganisaties van harte welkom als zij belangstelling hebben om te gaan werken met mentoren. Aanmelden kan via barbara@centrumvrijwilligerswerkhethogeland.nl of via 0595-433245. Uiteraard volgen wij de richtlijnen van het RIVM.

Deel dit bericht via: