wie-zij-wij-banner

Klachtenreglement Stichting Werk op Maat

Stichting Werk op Maat heeft een klachtenreglement. Alle onderdelen van de organisatie maken hier gebruik van. Als je een klacht hebt en daarmee niet terecht kunt bij je direct leidinggevende, kun je een klacht indienen bij een van de andere medewerkers van Werk op Maat. Ook is er een externe klachtencommissie.

De regels rondom het indienen en afhandelen van een klacht staan omschreven in dit klachtenreglement:

Klachtenregeling Stichting Werk op Maat 

Bijlage  Artikel 5 Inzage dossier:

Klachtenregelement 2022 – Machtiging tot inzage verkrijgen van behandelgegevens