wie-zij-wij-banner

Lain

Na acht jaar thuis zitten, wilde Lain weer actief worden. Zij is daarom in september 2018 bij Werk op Maat gestart. Ze wilde onderzoeken hoeveel uur zij kan werken naast de zorg voor haar kinderen. Ook wilde ze kijken naar haar mogelijkheden in voor regulier werk of een opleiding.

Lian is begonnen met drie dagdelen werken op de inpakafdeling. Dat is na ongeveer vier weken uitgebreid naar drie volle dagen. Lian vertelt: “Dit is goed vol te houden naast de zorg voor mijn kinderen. Ik heb op verschillende afdelingen gewerkt (inpak, ICT en de civiele dienst) om te onderzoeken welke werkzaamheden bij mij passen.”

"Ik heb deze kans met beide handen aangegrepen."

Ze wist al snel dat ze een opleiding wil gaan doen in de zorg: “In samenwerking met Werk op Maat hebben we de mogelijkheden hiervoor bij de gemeente opgevraagd. We zijn op dit moment bezig om een traject in te komen voor een opleiding in de verzorging. Tot die tijd heb ik aangegeven bij Werk op Maat te willen blijven, omdat ik niet weer thuis wil komen te zitten. Omdat ik geen werkervaring heb in de zorg ben ik samen met Werk op Maat op zoek gegaan naar vrijwilligerswerk buiten de deur van Werk op Maat. Ik doe nu op dinsdagochtend vrijwilligerswerk bij hospice de Ommejas in Uithuizen. En op donderdag doe ik de hele dag vrijwilligerswerk bij medisch dagverblijf Gewoon Bijzonder in Uithuizen. De overige dagdelen ben ik nog steeds werkzaam bij Werk op Maat.”

Haar plek bij Werk op Maat heeft voor Lian veel in beweging gezet: “Toen ik thuis zat, raakte ik een negatieve spiraal. Ik solliciteerde in het begin regelmatig, maar werd steeds afgewezen. Ik heb geen diploma’s. Op een gegeven moment dacht ik ‘laat maar’. Toen ik bij Werk op Maat kwam, zat ik 8 jaar thuis. Ik heb deze kans met beide handen aangegrepen. Ik besef mij heel erg dat dit het moment is dat ik aan mijn toekomst moet gaan werken, wil ik nog wat bereiken. Ik ben inmiddels 34 jaar.”

"Ik kijk weer positief naar de toekomst."

Lian wil een goed voorbeeld zijn voor haar kinderen: “Ik wil aan hen meegeven dat je zelf wat van je toekomst moet maken. Door het traject bij Werk op Maat ben ik actief geworden, is mijn wereld vergroot en doe ik sociale contacten op. Daarnaast is er samen met mij gekeken naar de mogelijkheden voor een opleiding. Ook heb ik hulp gekregen bij het maken van mijn CV en kijk ik weer positief naar de toekomst. Ik wil graag met mensen werken die terminaal zijn, om hun de laatste zorg te bieden die zij nodig hebben.”

lian