Zorgtrajecten

Ook als er sprake is van een intensieve zorg- en begeleidingsbehoefte vanwege (meervoudige) problematiek of juist daardoor, kan de wens bestaan om te werken. Werken en zorg kunnen bij stichting Werk op Maat hand-in-hand gaan. De werkplek en omstandigheden worden waar mogelijk aangepast aan de behoefte van de deelnemer. Er wordt samengewerkt met bijvoorbeeld het persoonlijke netwerk en/of met betrokken hulpverleners.

In zorgtrajecten kan het opbouwen van dagritme en structuur het doel zijn of het aangaan van sociale contacten. Het kan ook een doel zijn om de deur uit te gaan of om afleiding te hebben.
Vaak is het een eerste stap op de ladder om maatschappelijk te participeren.

Stichting Werk op Maat sluit geen mensen uit, maar is niet bevoegd tot medische handelingen.