Doel en Visie

Stichting Werk op Maat is er van overtuigd dat ieder mens, indien mogelijk, maatschappelijk zou moeten participeren en bijdragen. De kwaliteit van leven en met name in de persoonlijke sfeer en de eigen leefomgeving, is daarbij in eerste instantie de verantwoordelijkheid van burger zelf. Sommige mensen hebben als gevolg van een belemmering of omstandigheden ondersteuning nodig om te kunnen participeren en bijdragen.

Stichting Werk op Maat biedt daarvoor enerzijds werkplekken aan op diverse terreinen en binnen verschillende vakgebieden met begeleiding. Zij biedt werkzaamheden aan waarmee mensen aan hun persoonlijke doelen kunnen werken en die zijn gericht op persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Betaalde arbeid is hierbij het hoogste doel. Indien dit (nog) niet haalbaar is wordt er gezocht naar een andere vorm van participatie.

Anderzijds ontplooit, organiseert en faciliteert Werk op Maat projecten en activiteiten die gericht zijn op leefbaarheid en participatie in het algemeen die actueel zijn en aansluit op trends en ontwikkelingen in onze maatschappij op het gebied van sociale activering,
Stichting Werk op Maat stelt daarbij haar menskracht, middelen en faciliteiten beschikbaar. Het doel van stichting Werk op Maat is een bijdrage te leveren op zowel individueel en collectief niveau. Dit kan variƫren van preventieve tot probleemoplossende ondersteuning aan iedereen, ongeacht afkomst, leeftijd, geslacht of religie.