Werkplekken

Binnen stichting Werk op Maat zijn er diverse afdelingen en projecten waar mensen hun dagbesteding kunnen hebben of een traject kunnen doorlopen. Voor iedere werkplek geldt dat het doel van de deelnemer centraal staat en het werk ten dienste van dit doel wordt ingezet.

Stichting Werk op Maat heeft de volgende afdelingen:

  • Hout- en schilder afdeling
  • Metaal- en fietsenafdeling
  • Verpakkingen
  • Civiele dienst
  • ICT&Training
  • Klus&dienst

Voorbeelden van de lopende projecten zijn het OV project, Veur mekoar, naaiatelier, ontmoetingslunch.

Heeft u werk uit te besteden?

Particulieren en bedrijven die werkzaamheden willen uitbesteden op een van deze praktijkafdelingen kunnen daarover contact opnemen met Dirk Jan Middelberg. T 0595-433245

M 06-10002327 E d.j.middelberg@werkopmaat.info