Voor wie wij werken

Arbeidstrainingscentrum

Stichting Werk op Maat is er voor alle mensen die een ondersteuningsvraag hebben op het gebied van werk en dagbesteding. (bijvoorbeeld mensen met een uitkering op grond van de Wwb, Wajong, ZW, WW, WIA, maar ook vroegtijdig schoolverlaters, moeilijk lerenden, mensen met psychische beperkingen, epileptische aandoeningen, licht verstandelijke beperkingen, visuele beperkingen, fysieke belemmeringen, ouderen, jongeren, inburgeraars, e.a.) Wij sluiten bij voorbaat geen mensen uit.

VrijwilligersVacatureBank Eemsmond

Alle inwoners van de gemeente Eemsmond en daarbuiten die vrijwilliger zijn of zich vrijwillig willen gaan inzetten.
Alle vrijwilligersorganisaties die een vraag hebben over het werken met vrijwilligers. Bijvoorbeeld bij het opstellen van vrijwilligersbeleid of hulp nodig hebben bij het vinden van nieuwe vrijwilligers of advies over vrijwilligersvergoedingen of verzekeringen.

‘Veur mekoar!’

Voor iedereen in de gemeente Eemsmond met een hulpvraag of met een aanbod iets voor een ander te willen betekenen.

Gemeente of hulpverlenende instanties die een vraag hebben voor een van hun cliënten en wat past binnen de kaders van ‘Veur mekoar!’.

OV project

Voor iedereen in de gemeente Eemsmond die een ondersteuningsvraag heeft bij het reizen met het OV.
Voor iedereen die een ander zou willen helpen te reizen met het OV.
Iedereen die wel eens iemand ergens naar toe zou willen brengen met de (eigen) auto tegen een onkostenvergoeding. Bijvoorbeeld mensen die vanwege omstandigheden niet kunnen reizen met het OV of op trajecten waar geen OV voorziening aanwezig is.

Computercursussen en assertiviteitstraining

Wij werken voor alle mensen die een training assertiviteit of computervaardigheden willen volgen. Zie ook de pagina’s Computercursussen en Assertiviteitstraining.

Klus&dienst

Mensen in de gemeente Eemsmond van 55+ kunnen gebruik maken van de diensten van de Klus&dienst. Ook kunnen mensen die vanwege een belemmering of persoonlijke omstandigheden niet zelf in staat zijn om de klusjes in en om het huis te doen. Lees hier meer over Klus&Dienst.