Participatie en activering

Stichting Werk op Maat biedt werkplekken in een arbeidsmatige omgeving aan die mensen die om enige reden niet, nog niet of niet meer in een reguliere omgeving kunnen werken.
Daarbij is iedereen welkom en sluiten we bij voorbaat geen mensen uit.

Op de verschillende afdelingen kunnen deelnemers aan het werk om daar aan het door henzelf gestelde doel te werken. Voor de een betekent dat een oriƫntatie op zijn/haar mogelijkheden of een onderzoek naar de psychische of fysieke belastbaarheid. In andere gevallen bereidt men zich voor op de stap naar betaald werk of scholing. Anderen zijn op zoek naar afleiding of naar ritme en structuur in hun leven. Ook kan het hebben van sociale contacten en een activiteit buitenhuis de aanleiding zijn. Stichting Werk op Maat biedt maatwerk.

Trajecten kunnen worden gefinancierd uit AWBZ gelden. Trajecten vanuit gemeenten en het UWV (Wwb/ Wajong/ZW) zijn ook mogelijk.
Stichting Werk op Maat werkt als onderaannemer van verschillende zorginstellingen (bijvoorbeeld Lentis, De Zijlen en NOVO).
Er is een formeel samenwerkingsverband met het praktijkonderwijs van het AOC Terra in Winsum en ook met andere scholen in het praktijk en speciaal onderwijs wordt samengewerkt.