Actueel

 

Beste bewoners van Het Hogeland,

Vorige week hebben we jullie allen geïnformeerd over Veur mekoar. Het netwerk, waarin hulpvragen die als gevolg van de maatregelen van het corona-virus ontstaan, kunnen worden uitgezet en opgelost. We willen jullie graag informeren over de stand van zaken, zodat jullie weten wat er achter de schermen allemaal gebeurd.

We hebben in de afgelopen week contact gehad met heel veel burgerinitiatieven, vrijwilligers, beroepskrachten in zorg en welzijn en de gemeente. Het is fantastisch te merken dat er een zo grote bereidheid is van iedereen om ons samen door deze periode heen te slaan. Er zijn inmiddels 18 vrijwilligers die zich hebben aangemeld voor Samen1Plan en de 12e hulpvraag is binnen. En de hulpvragen worden ook allemaal binnen afzienbare tijd opgelost. Ook mede door de andere initiatieven. Dat maakt het zo goed om elkaar te kennen, zodat we de hulpvragen die er zijn samen kunnen oplossen!

De vragen die we nu hebben gehad gaan over het halen van medicatie, het doen van boodschappen en er zijn mensen die thuis geen pc/internet hebben en normaal gesproken naar de bibliotheek gaan om hun financiële dingen te doen of de mail te bekijken. Omdat deze nu gesloten zijn, hebben zij dit nu kunnen doen bij Werk op Maat.

Sinds gisteren staat de teller op 6 geregistreerde corona besmettingen in onze gemeente. Natuurlijk hopen we met elkaar dat dit niet zal toenemen, maar we horen ook dat de verwachting is dat dit wel het geval zal zijn. Wees daarom alert op de mensen om je heen en vraag elkaar of er hulp nodig is!

Daarom ook nogmaals de oproep:

Heeft u een hulpvraag? Belt of mailt u dan naar veurmekoar@gmail.com of 0595-433245.

Wilt u helpen? Meldt u zich dan aan voor Samen1Plan via hetzelfde nummer of emailadres.

Hartelijke groet namens allen van Veur mekoar